Home » , » Cerita Lucu Bahasa Jawa Ngapak Cilacap: Inyong Siji Rika Siji

Cerita Lucu Bahasa Jawa Ngapak Cilacap: Inyong Siji Rika Siji

Halo sahabat dua bahu apa kabar semuanya? saya harap anda semua dalam kondisi sehat walafiat dan kesuksesan selalu berpihak pada kita semua, Aamiin. Baik langsung saja dalam kesempatan kali ini kami ingin berbagi humor agar kita semua bisa ketawa ketiwi di hari ini. Humor ketawa ketiwi kali ini adalah cerita berisi dialog percakapan lucu dalam bahasa Jawa Ngapak versi Cilacap.
Ilustrasi (Foto By: blangkonku.com)

Berikut ini adalah kisahnya:
 "Inyong Siji Rika Siji"
Tukir karo Prekul wengi-wengi peteng ndedet nyolong jeruk nang kebon, tembe bae ulih setengah kandi, ono asu ngalup "gug gug gug..." langsung pada merad mlayu banter wedi ndakan konangan wong.
Mbasa tekan ngarep Gerbang Kuburan angker jeruke tiba ngglundung 2 tapi ditinggal bae mergane kesusu arep cepet-cepet umpetan nang mburi kijingan kuburan timbang mengko konangan.


Kendel temen maling 2 kuwe...
Kira-kira wis aman, Tukir karo Prekul sageh mbagi hasile..

Kaya kiye:
"inyong....Rika siji....
inyong siji..Rika siji..
inyong siji..Rika siji...."
Kaya kuwe terus nganti ana wong liwat, ya kuwe Si Paino, kaget, mandeg mrinding krungu suwara aneh seka njero kuburan angker......

"inyong siji..Rika siji..
inyong siji..Rika siji......."

Saking wedine Paino mlayu marani daleme pak Lurah cedhek kono terus karo ngos-ngosan pucet ndeprok dengkule nganti arep ucul, matane bureng, crita medi suara nang kuburan angker mau.
Pak Lurah penasaran, ngajak Paino ngindik-indik nang ngarep Gerbang Kuburan, ora wani mlebu. Paino ndledeg cekelan sarunge pak Lurah seka mburi... aja narik nemen-nemen mengko mlorod udar sarungku,  pak Lurah Ngandani Paino lirih.


Terus seka njero kuburan tetep krungu ana suwara kaya kiye:
"inyong siji..Rika siji..
inyong siji..Rika siji..."

Paino: "Pak Lurah napa niku suwara malaikat itung-itungan nyawa menungsa sing sampun dicabut ajeng dilaporaken dumateng Gusti Sing Kuwaos napa nggih pak Lurah?
Paino takon bisik-bisik ndledeg sikil nganti siraeh keweden....

"Mbuh aku dhewek ora paham" jawabe pak Lurah karo Ambekan jero
Ora suwe ana suwara maning seka njero kuburan..
"Kiye wis rampung kabeh, siki gari loro neng ngarep Gerbang Kuburan kae arep dijimot sapa? Rika apa inyong??"
Pak Lurah karo Paino: "WAAAAAAAA.....  Medeni temen.... Yuh meraddd.....!! "
Njenggirat kaget pas Pak Lurah karo Paino mlumpat blumbang mlumpat mlayu keponthal-ponthal nganti sandale keri.....karo sarunge keplorod-plorod...

Kisah ini hanya fiktif belaka dan tujuannya adalah untuk hiburan semata. Maaf jika ada kesamaan kata, nama dan tempat semua itu bukan disengaja. Karena berbagi hiburan itu indah.. Selamat beraktifitas..

8 komentar:

Powered by Blogger.